Bůh stvořil člověka, aby člověk stvořil internet.

Václav Klaus pod palbou

5. prosince 2008 v 21:39 | heavy_head |  Politika
Co si myslíte o EU?
Co si myslíte o Václavu Klausovi?
Co si myslíte o rozhovoru, který dnes vedl na Hradě s představiteli Evropského parlamentu?

Zápis z přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem republiky Václavem Klausem


5. 12. 2008, Praha

VK: Jsem velmi rád, že Vás mohu na Pražském hradě dnes přivítat. Velmi se těším na naši diskusi, protože vím, že mé názory a postoje jsou v médiích často démonizovány a karikovány a toto je příležitost, jak můžeme přímo a nezkresleně své postoje diskutovat. Jsem tím, kdo vždy říkal, že pro ČR nemá členství v EU alternativu. Byl jsem to já, kdo v roce 1996 podal premiéru Dinimu českou přihlášku do EU. Byl jsem to já, kdo podepsal přístupovou smlouvu. Stojíme na prahu českého předsednictví EU. Jsem přesvědčen, že je bez problémů zvládneme. Vláda a všechny další orgány ČR se na předsednictví odpovědně připravují.

Pöttering: Děkujeme za přijetí. Jsem v Evropském parlamentu od r. 1979, celý svůj život jsem "ve službách Evropy", to, že Česká republika je dnes členským státem a bude předsedat Evropské unii, je zázrak, o kterém se nám před třiceti lety nesnilo. Rád bych omluvil kolegu Josepha Daula, který je na dlouho plánované návštěvě Finska, ale rozumím tomu, že jste se osobně setkali zde na Pražském hradě před několika týdny. Je zvykem, že každý ze členů Konference EP bude mít během přijetí krátké slovo a možnost položit otázky. Prosím nejprve pana kolegu Schulze.

Schulz: Za Stranu sociálních demokratů bych rád řekl, že jsme připraveni podpořit české předsednictví, které nebude lehké, protože ho bude ovlivňovat nadcházející volební kampaň do Evropského parlamentu a dlouhodobě diskutované problémy, které se v EU nedaří uzavřít. Je to klimatický balíček, jakkoli Francie má ambici tuto otázku dojednat ještě před koncem roku, a potom Lisabonská smlouva, u které je znám velký rozdíl mezi Vašim názorem a stanoviskem EP. Evropští socialisté budou bojovat o to, aby byla ratifikována. Lisabonská smlouva je nutná, nevyhnutelná, absolutně nezbytná. Vím, že v tomto ohledu máte poněkud kontroverzní názory, pane prezidente.

VK: (úsměvně) Vždyť mě znáte, já kontroverzní nejsem.

Schulz: (také úsměvně): já jsem právě v Evropském parlamentu proslulý tím, jak nejsem kontroverzní, takže si budeme rozumět.

Watson: Pane prezidente, my umíme všichni německy, anglicky, francouzsky, španělsky a italsky. Jazyková odlišnost je v Evropské unii velkou hodnotou. Přejeme Vašemu předsednictví úspěch. Bude mu dominovat nutnost čelit finanční a ekonomické krizi. Je důležité, aby dále běžela Lisabonská agenda. Minulost prokázala, že nalézat řešení umožňuje evropská solidarita, která nám umožnila zastavit postup Rusů v Gruzii, která nám umožnila nacházet řešení finanční krize. Většina dnešních problémů má nadnárodní povahu a jejich řešení lze najít pouze na nadnárodní úrovni.

Můžeme mít rozdílné názory na architekturu "evropského domu", ale důležité je, aby stál.

Cohn-Bendit: Přinesl jsem Vám vlajku, kterou tu prý máte na Pražském hradě všude. Je to vlajka Evropské unie, tak ji postavím tady před Vás. Bude to těžké předsednictví. ČR se bude muset zabývat návrhem pracovně-právní směrnice a klimatickým balíčkem. Klimatický balíček EU představuje méně, než by si naše frakce přála. Bude nutné aspoň toto minimum dodržet. Jsem přesvědčen, že klimatické změny představují nejen riziko, ale i nebezpečí pro další vývoj planety. Opírám se o vědecký názor a většinový souhlas v EP a vím, že se mnou nesouhlasíte. Můžete věřit v co chcete, já jsem přesvědčen, že globální oteplování je realita, není to věc mé víry.

Lisabonská smlouva: Vaše názory na ni mě nezajímají, chci vědět, co uděláte, až ji schválí česká sněmovna a senát. Budete respektovat demokratickou vůli zástupců lidu? Budete to muset podepsat.

Za další, chci, abyste mi vysvětlil, jaká je míra Vašeho přátelství s panem Ganleym z Irska. Jak se můžete scházet s člověkem, o němž není jasné, kdo ho platí? Ve Vaší funkci se s ním nemáte co scházet. Je to muž, jehož finance pocházejí z problematických zdrojů a chce je nyní použít na financování své volební kampaně do EP.

VK: Musím říci, že tímto stylem a tónem se mnou za 6 let zde nikdo dosud nemluvil. Tady nejste na pařížských barikádách. Domníval jsem se, že tyto způsoby pro nás skončily před 19 lety. Vidím, že jsem se mýlil. Já bych se Vás nedovolil ptát, z čeho jsou financovány aktivity zelených. Pokud Vám jde o racionální diskusi v té půlhodině, kterou na jednání máme, dejte, pane předsedo, prosím, slovo dalšímu.

Pötering: Ne, my máme času dost. Můj kolega bude pokračovat, protože každý z poslanců se Vás bude ptát na co bude chtít. (K Cohn-Benditovi) Jen pokračujte.

VK: To je neuvěřitelné, něco takového jsem ještě nezažil.

CB: Protože jste tady ještě neměl mě. S prezidentem Havlem jsme si vždy dobře rozuměli. A co mi řeknete o Vašem postoji k anti-diskriminačnímu zákonu? O našich financích Vám klidně povím.

Crowley: Já jsem z Irska a jsem členem tamní vládní strany. Můj otec celý život bojoval za nezávislost proti britské nadvládě. Mnoho mých příbuzných při tom přišlo o život. Proto si mohu dovolit říci, že Irové si přejí Lisabonskou smlouvu. Tím, že jste se při své návštěvě v Irsku setkal s Ganleym, jste se dopustil urážky irského lidu. Ten člověk neprokázal, z čeho financoval svou kampaň. Je to nehorázná urážka irského lidu, sejít se s někým, kdo nemá volený mandát. Chci Vás jen informovat, jak to Irové cítí.

Přeji Vám, aby se Vám podařilo program Vašeho předsednictví prosadit. Aby se Vám podařilo prosadit, co si evropští občané přejí.

Wurz: Francouzský prezident se vyjádřil v tom smyslu, že protiraketový deštník není dobrý pro Evropu. Rád bych se zeptal na Váš postoj v této věci, pane prezidente.

Dahl: Pane prezidente, děkuji. Já Vám žádnou vlajku nedám, protože v mé zemi je považováno za slušné dávat společně s vlajkou naší i vlajku hostitele, je nezdvořilé předkládat jen jednu vlajku. Pan Pöttering Vám asi řekne, že v mnoha otázkách já nezastávám názor Konference předsedů Evropského parlamentu, ale jsem velmi ráda, že se s Vámi setkávám osobně. Nesouhlasím s klimatickou politikou, ani s pojetím tržního hospodářství v EU.

Jak jste řekl, je potřeba, abyste nebyl v Evropě démonizován a to, co jsem od Vás dnes slyšela, mě potěšilo. Nejste démon, ale statečný prezident, který obhajuje svoje názory. Souhlasím s Vámi, že debata musí v Evropě pokračovat, je potřeba zajistit vysokou účast voličů v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Je nezbytně nutné, aby v Evropské unii bylo dovoleno nesouhlasit. Je dovoleno nesouhlasit s nějakou směrnicí, ale není dovoleno nesouhlasit se smlouvami. Jsem hrdá na to, že jste nepřijali všechno, co z Bruselu přichází.

Belohorská: Já budu mluvit anglicky, i když vím, že ve slovenštině by mi pan prezident rozuměl. Smlouva z Nice je smlouva pro 15 zemí, ale Unie se rozšířila, Lisabonská smlouva je smlouva pro 27 zemí, a proto jsem nešťastná z toho, když nejvyšší představitel jedné z nových členských zemí vystupuje proti této smlouvě, na které jsme pracovali všichni společně.

VK: Děkuji za tuto zkušenost, kterou jsem získal na setkání s Vámi. Netušil jsem, že je něco takového možné a za posledních 19 let jsem nic podobného nezažil. Myslel jsem si, že to patří minulosti, že žijeme v demokracii, ale v EU opravdu funguje post-demokracie.

Mluvili jste o evropských hodnotách. Evropskou hodnotou je především svoboda a demokracie, o tu jde občanům členských států EU především a dnes se v EU velmi vytrácí. Je třeba je bránit a usilovat o ně.

Především bych chtěl zdůraznit to, co si myslí i většina občanů České republiky, že pro nás členství v EU nemá alternativu. Byl jsem to já, kdo podával přihlášku do EU v roce 1996 a v roce 2003 podepsal přístupovou smlouvu.

Uspořádání uvnitř EU má ale alternativ mnoho. Považovat jednu z nich za posvátnou, nedotknutelnou, o které navíc není dovoleno pochybovat a kritizovat ji, je proti samotné podstatě Evropy.

Pokud jde o Lisabonskou smlouvu, rád bych připomenul, že ratifikována ještě není ani v Německu. Ústavní smlouvu, ze které Lisabon vychází, v referendu odmítli voliči dalších dvou zemí. Jestliže pan Crowley hovoří o urážce irských voličů, potom musím připomenout, že největší urážkou vůči irským voličům je nerespektování toho, jak v červnovém referendu hlasovali o Lisabonské smlouvě. Já jsem se v Irsku setkal s někým, kdo zastává většinový názor v zemi, Vy, pane Crowley, zastáváte názor, který je v Irsku minoritní. To je hmatatelný výsledek referenda.

Crowley: Vy mně nebudete říkat, jaký názor mají Irové. To já jako Ir vím nejlépe.

VK: Já nespekuluji o názoru Irů. Já konstatuji jediná měřitelná data o jejich postoji, která přineslo referendum.

K Lisabonské smlouvě - u nás není ratifikována proto, že o ní dosud nejednal náš parlament. To není vina prezidenta. Počkejme na rozhodnutí obou komor parlamentu, to je současná fáze ratifikačního procesu, v níž prezident republiky nehraje žádnou roli. Dnes smlouvu podepsat nemohu, protože mi neleží na stole, patří teď parlamentu, aby o ní rozhodl. Moje role nastane až po případném schválení smlouvy v parlamentu.

Pokud jde o klimatický balíček, česká vláda jistě bude na racionálnější straně rozhodování v této věci.

Antidiskriminační zákon - jsem přesvědčen, že je to veli špatný zákon, ale já jeho přijetí, i kdybych chtěl, ovlivnit nemohu. Je v parlamentu a tam potřebná většina pro jeho přijetí dosud nevznikla.

Pan Watson zmínil Lisabonskou agendu - to už je skoro zapomenutá věc. A právem zapomenutá.

Finanční krize - jsem přesvědčen, že v otázce finanční krize bude česká vláda na straně zastánců racionálního postupu. Nebylo by moudré, pod záminkou boje s krizí likvidovat svobodný trh. Myslím, že ČR má v této situaci jistou výhodu. Zažila bankovní a finanční krizi v letech 97-98. Banky se od té doby chovaly velmi zodpovědně a nejsou tak dnes vystaveny nadměrným rizikům. Teď se to ukazuje být výhodou.

K radaru chci říci to, že i o něm by Česká republika měla svobodně rozhodnout a sama zvolit to, co považuje za relevantní. Pro řadu lidí u nás i pro mě je to otázka podpory transatlantické vazby. Očekávám, že v dohledné době bude příslušná smlouva ratifikována.

Pöttering: Ještě před mou závěrečnou řečí dám slovo kolegovi Schulzovi.

Schulz: EU je unie suverénních států a nikoliv federace. Rozumím tomu, co říkáte o irském NE, že je třeba ho respektovat. Ale, co respekt vůči hlasům voličů ve Španělsku a Lucembursku, kteří významnou většinou řekli Lisabonské smlouvě ANO?

VK: V EU dosud platí pravidlo jednomyslnosti, a to je třeba respektovat. EU může fungovat pouze tehdy, bude-li respektovat svá vlastní pravidla a principy. Je potřeba se vrátit k Laekenské deklaraci a renegociovat Lisabonskou smlouvu. Je potřeba decentralizovat, hovořit o tom, jak vrátit pravomoci na úroveň členských států, blíže jejich občanům, jak přehodit výhybku od supranacionalismu k intergovernmentalismu.

Pöttering: Ještě před tím, než řeknu závěrečné slovo, bych chtěl říci, že Konference předsedů Evropského parlamentu diskutovala o termínu pro Vaše vystoupení v EP a nabízí Vám 19. únor. V dubnu usilujeme o amerického prezidenta a parlament naposledy zasedá 7. 5.

Závěrem bych chtěl říci toto - a chci odejít z této místnosti v dobrém. To, abyste nás srovnával se Sovětským svazem, je více než nepřijatelné. Každý z nás má hluboké kořeny ve své zemi a v našich volebních obvodech. Jde nám o svobodu a demokracii, o smíření v Evropě. My podporujeme české předsednictví, máme dobrou vůli a nejsme naivní.

VK: Já jsem Vás nesrovnával se Sovětským svazem, slovo Sovětský svaz jsem nevyslovil. Řekl jsem, že takovou atmosféru a styl jednání jako dnes jsem za uplynulých 19 let v ČR opravdu nezažil.

Děkuji Vám za možnost setkat se s Vámi, coby poslanci Evropského parlamentu. Je to zkušenost jiná než ta, kterou znám ze setkání s prezidenty a premiéry členských zemí EU.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 plukovník Bepk plukovník Bepk | Web | 6. prosince 2008 v 13:41 | Reagovat

ahoj, kdybych měl odpovídát na položené otázky, tak jak jdou pod sebou:

k evropské unii: je to možná minimální zlo, protože, kdyby zůstal náš prostor bez ní a okolní státy by byly v ní, bylo by to neprospěšné, jelikož nejsme tak nezávislí jako například švýcarsko, mně osobně přináší evropská unie řadu nařízení, která fungují v jejích zakladatelských státech a obecně například v Praze, ale v chudších regionech, které jsou opomíjeny je to jen písničkou na téma ceny jako v eu a platy jako za socialismu, což vidím na spoustě lidech, příčí se mi, že ředitel naší největší zdravotní pojišťovny má miliónové odměny a statisticky vychází příznivá čísla, přitom jsou komorové časopisy lékařů plné spousty naštvání a stížností, nespokojenosti, staří lidé, po jejichž hřbetu se vozil minulý režim a "budovali" stát jsou teď na tom dost špatně, nedej bože, abychom srovnávali postavení českého a německého důchodce, mrzí mě též, že z peněz se stala jakási modla společnosti a nejsou chápány jako zboží či mazivo ekonomiky, ale primární zisk, za jehož honbou jde slušnost stranou, ostatně, a tím přecházím  k druhé otázce, byl to václav klaus, který pronesl , snad vytrženo z kontextu, citát, že peníze nesmrdí, čímž dal snad volnou ruku divoké privatizaci, kdy se rozkradl obrovský majetek a to souvisí s rolí peněz, neboť, dnes se nikdo neptá, z čeho ty peníze jsou, jsou poctivé nebo ne?, ne , hlavně že jsou, čímž vytváříme pomocí peněz druhořadé občany, které je nemají a podobně jako kněží ve středověku, nabádají dnes politici často napojení do rozličných správních rad s odměnami, ony důchodce, kteří se tu množí jako houby po dešti, k asketickému, skromnému životu, neboť si mohou přivydělat a stát jim to nebude tolik zdaňovat a podobně, pokud k tomu přidám názor jednoho docenta brněnské fakulty, že v naší republice máme jen jednoho profesora, musím říci, že se slzami v očích přijímám odchod do starého železa václava klause, se všemi jeho opasky, balíčky, divokou privatizací, fialovými saky, nevěrami, vrtochy, golfem a lyžováním ve špindlu, jako odchod této epochy nadšení a následujícího zklamání a tím ještě dodávám k rozhovoru s eu poslanci toto, ať už by se choval kdokoli jakkoli, nebudu se schazovat tím, že vyletím jako čertík z krabičky, ostatně soukromé názory prezidenta čr jsou jeho názory, ovšem nemyslím si, že jsou to názory občanů státu, mé přinejmenším ne, tohle napsal někdo v nějaké jiné diskuse, ale proč ne, vždyť prezident funguje jako reprezentant čr, reprezentant vlády, parlamentu, senátu, jimiž byl zvolen, nebyl zvolen občany, může říci, že osobně s ratifikací Lisabonské smlouvy nesouhlasí, ale respektuje rozhodnutí volených příslušných orgánů.

2 heavy_head heavy_head | Web | 6. prosince 2008 v 16:30 | Reagovat

Díky za obsáhlou odpověď.

A dneska se definitivně odřízl od ODS.

I když se mi Klaus vždycky příčil svým všeználkovstvím a tím, že neuznával jiný názor, než ten svůj, včera na něj vyjeli dost zhurta, jak někde v hospodě. No a dneska na něj na sjezdu kašlali, tak se jim odměnil dvouminutovým projevem.

3 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 6. prosince 2008 v 16:34 | Reagovat

když chodí pacienti a říkají, že nemají peníze, komu mám dávat vinu? nenávidím peníze a teď to studuju, i když mě brzo vyhodí.

4 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 6. prosince 2008 v 16:38 | Reagovat

jasné, každý svého štěstí strůjce, ale tady na vysočině je jich většina chudá. jinak němcovka zapůlila karpova.

5 heavy_head heavy_head | Web | 6. prosince 2008 v 16:46 | Reagovat

Peníze jsou přežitek.:-) Politika je jen boj o moc. Kdo říká, že mu jde pouze o ideje, a ne o posty a vliv (a o peníze s tím související) LŽE. Je to smutné, ale je to tak. Asi to tak má být. Láska a nenávist zvítězí nad pravdou a lží. ;-)

6 heavy_head heavy_head | Web | 6. prosince 2008 v 16:47 | Reagovat

Němcovka rozpůlila Karpova a Mod poslal M. Vaculíka ke všem čertům. :-D

7 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 6. prosince 2008 v 16:48 | Reagovat

vietnam? co to má být? nějaký kamarád z Ostravy?

8 heavy_head heavy_head | Web | 6. prosince 2008 v 16:49 | Reagovat

Pěkně! :-P

Nejlepší je na peníze i na politiku se vykašlat a procházet se mezi stromy.

9 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 6. prosince 2008 v 16:51 | Reagovat

co ten vietnam? někomu expedujete do hočiminova města? saigon.

10 heavy_head heavy_head | Web | 6. prosince 2008 v 16:51 | Reagovat

Ale ten Bandita se vážně choval jako provokatér: "Tady máte vlaječku Eu, já vám ji před vás postavím." Žádná úcta k Otci kuponové privatizace. :-)

11 heavy_head heavy_head | Web | 6. prosince 2008 v 16:54 | Reagovat

Byl jsem si dneska na tržišti koupit boty a trochu jsme se chvástal. To bude ten prodavač. "Tši sta pane!" "To je moc." "Dvěstě!" "Tolik nemám." "Dopře pane, žestetovy - stopadesát - supercena, vydrži vam desítky let!" :-)

12 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 6. prosince 2008 v 16:57 | Reagovat

asi jo, ale mně už nadutost v.klause trochu vadí, je to obyčejnej děda, o kterém bulvár píše, že je stárnoucí manželce nevěrný, na ulici spousta chudáků a on žije v umělém světě pražského hradu a pokud ho někdo kritizuje, tak je to nýmand, skromní  a šikovní lidé se chovají jinak.

13 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 6. prosince 2008 v 16:59 | Reagovat

to fakt? takhle smlouváš? anebo už se ti nelíbí firemní tenisky s nápisem: s námi po celém světě? haha haha. ať žijou trhovci, ale jak by to zjistil, že bloguješ, i když, když už se hlásí z filipín, několik američanů, tak už se nedivím

14 heavy_head heavy_head | Web | 6. prosince 2008 v 17:11 | Reagovat

To byla jenom "básnická licence". :-)

Byl jsem v jednom příšerně drahém značkovém obchodě. A prodavač byl shodou okolností Filipínec. (taky kecám:-)

15 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 6. prosince 2008 v 17:15 | Reagovat

drahé obchody často filipínce zneužívají, možná to byl doopravdy filipínec, nebo keňan, volná ruka trhu to vše vyřeší, možná tchajec

16 heavy_head heavy_head | Web | 6. prosince 2008 v 17:24 | Reagovat

Ha! Co je ta další vlajka? Není to dubl? :-O

17 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 6. prosince 2008 v 17:26 | Reagovat

lucembursko? uuuuu, to je hrůza, pruhované trikolóry v červeno modro bílé variaci :)

18 heavy_head heavy_head | Web | 6. prosince 2008 v 17:30 | Reagovat

Škoda, že jsem si tam nastavil jenom dvanáct vlajek. Další už se mi nebudou zobrazovat.Měl jsem si tam dát tak třicet. :-)

Trochu mě překvapuje, že sem zatím nezavítal žádný Slovák nebo Polák. Nebo Rus. No nic.

19 heavy_head heavy_head | Web | 6. prosince 2008 v 18:20 | Reagovat

Podívejme na Francouzy, jak do toho šlapou. :-p

20 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 6. prosince 2008 v 19:00 | Reagovat

a to mají poláci takový kousek, že od ostravy a nic, měl by sis udělat nějaké promo přes severní hranici :), když už jsou positivní ohlasy už i z vietnamu:)

21 heavy_head heavy_head | Web | 7. prosince 2008 v 9:21 | Reagovat

O Polácích nemám valné mínění. :-)

Ovšem musí to být strašný pocit, založit stranu a pak vidět, jak začíná směřovat někam jinam, než jsem si to představoval.

Paralela otce a nezdárného dítěte je zcela na místě.

22 Alek Alek | Web | 7. prosince 2008 v 11:56 | Reagovat

Kdyby se takhle zachovali ke komukoli jinýmu, hájil bych ho. Ale Klaus si nic jinýho nezaslouží. On se takhle chová už leta, leta takhle provokuje. Dobře to řekla ta slovenská zástupkyně; pan prezident už dlouhou dobu žije v jiném světě a není zvyklý na tvrdý střet.

No Vašek tohle nezvlád, neustál a brečel tam jak malý děcko. A sic s jeho obsahovými výtkami k EU vpodstatě souhlasím, jeho styl odporu mě vždycky iritoval a nutil mě fandit i takovej šmejdum jako je Paroubek. :-)

Klaus a jeho pohrobci způsobili, že jsem nikdy nemohl volit ODS, ač Topolánek a jeho současná vláda mi přijde nejlepší v celém našem demokratickém vývoji. Takže po jeho odchodu, kdoví, třeba jim jednou ten hlas opravdu hodim. :-)

23 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 7. prosince 2008 v 12:36 | Reagovat

pokud otcovské vedení nenahradí taková téčka a íčka či jiní zlobovaní synci, tak se s Alekem dá souhlasit

24 heavy_head heavy_head | Web | 7. prosince 2008 v 13:26 | Reagovat

Díval jsem se na Debatu a zaujalo mě, že pravicový Martin Bursík na chování europoslanců neshledal nic závadného, kdežto levicový Vojtěch Filip se v podstatě Klause zastal. Pozoruhodné.

Kdybych měl hodnotit politiky ODS podle stylu, jak jednají s někým, s kým nesouhlasí, tak bych řekl: 1) nejhorší Langer (viz. debata s Bursíkem při volbě prezidenta nebo jeho obhajoba, že vynesl Kubiceho zprávu novinářům) 2) Topolánek (viz jeho proslov k odborářům a pravidelné inzultace novinářů) a až 3) Klaus (jeho debata s J. Švejnarem byla v tomto ohledu ukázková).

Já neříkám, že někomu někdy neujedou nervy (a nejn v ODS, samozřejmě). Ale smát se pak lidem ještě do očí...

Paroubek má taky excesy a je občas arogantní (dneska to od něj předseda "zelené pidistrany" zase pěkně schytal), ale vadí mi míň než tihle pánové. Na hrubý pytel...

Je ovšem otázka, jestli existuje někdo, kdo vám nevadí vůbec.

25 heavy_head heavy_head | Web | 7. prosince 2008 v 13:36 | Reagovat

Proboha, jestli jste tady někdo z Polska, já to předtím myslel jako vtip. :-)

26 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 7. prosince 2008 v 13:46 | Reagovat

my  tu chcelí dodať skomentar a tu tu čítame, že ty, synak, nemiaš go nás walné  míenky? no toto :)

27 heavy_head heavy_head | Web | 7. prosince 2008 v 14:35 | Reagovat

Cholera jasna.

28 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 14. prosince 2008 v 23:31 | Reagovat

zajímavé:

http://spravy.pravda.sk/bushovi-lietali-na-rozlucku-okolo-hlavy-topanky-ale-uhol-sa-pql-/sk_svet.asp?c=A081214_212757_sk_svet_p12

po mém acer aspire one teď leze beruška, vypadá to, že se každou chvíli vznese, frnk a je pryč

29 heavy_head heavy_head | Web | 19. prosince 2008 v 19:26 | Reagovat

Má dobrý postřeh. :-)

30 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 21. prosince 2008 v 21:58 | Reagovat

Viděl jsem teď pořad 168 hodin české televize a těžko říci, kde je pravda, tak prvně, jde o povahu médií, jednání na hradě byla úplně vytržena z kontextu, respektive, v české republice kontext nebyl znám. Tedy takovýto: v Irsku vznikne nová strana Libertas, stojí za ním euroskeptik, ostatní se ptají, kde multimilionář Declan Ganley vzal finance, zbohatl na dodávkách hliníku do zemí bývalého sovětského svazu. Jeho nová strana asi za milión euro kampaní přesvědčí voliče, aby v referendu řekli ne. A teď se vynoří v Irsku otázky, zase nevíme, co je pravda a co třeba narafičeno, ale najednou toho milionáře podezírají, že je agent Ruska a chce rozbít evropskou unii a do toho přijede Václav Klaus, ne na oficiální návštěvu, ale jako prezident a s někým takovým hovoří.

A tohle nikdo moc v ČR neví a když se tedy ten poslanec zeptá, což ho třeba mohlo urazit, že mluví s někým, kdo je podezřelý z protiirské činnosti, zda o tom Václav Klaus něco ví, je označen všemi, i českými médii za drzouna.

  Ale dejme tomu, že kdyby za protektorátu někdo ze západních zemí jednal s Adolfem Hitlerem, také bychom to tak vnímali. Stejně tak mohl vnímat ten poslanec za negativní, že se tohle děje, možná to měl Václav Klaus přejít s nadhledem a zavtipkovat nad tím, kdyby to uměl, ale možná měl pocit, že by to bylo málo majestátné, kdo ví.... Je málo informací a každá takováto interpretace je tudíž zkreslená... s pozdr. plk.

31 heavy_head heavy_head | Web | 22. prosince 2008 v 20:06 | Reagovat

Já jsem o tom podezřelém financování Libertas v Irsku taky četl článek v novinách už dřív.

A taky prohlášení toho europoslance, že vědomě Klause provokoval. A tady šlo i o styl, jak s ním mluvili. Klause šokovalo, že si to vůči němu dovolili.

Ono něco s nadhledem přejít nejde.

Bavili se spolu jako kámoši, kteří si do sebe mohou rýpat. Akorát s tím rozdílem, že to nebyli žádní kámoši, a tohle byla oficiální návštěva u hlavy státu.

Čili já s Klausem ohledně jeho eurofobie taky až tak nesouhlasím, ale v tomhletom konkrétním případě a "lidském" hledisku jsem spíš na jeho straně. (I když jsem viděl i debatu, ve které dohnal televizní moderátorku skoro k pláči).

Tož tak.

33 heavy_head heavy_head | Web | 29. prosince 2008 v 9:53 | Reagovat

Tak toto jsou zlá, opravdu zlá slůvka, s kterými se nemohu ztotožnit, jsou mimo mou rozlišovací schopnost, abych tak řekl, jsou falešná a prázdná a já se proti nim musím desettisíckrát a možná i miliónkrát ohradit. ;-)

34 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 29. prosince 2008 v 12:50 | Reagovat

To je možné, prosím pěkně, ale četl jsem to na více zdrojích...

35 heavy_head heavy_head | Web | 29. prosince 2008 v 13:16 | Reagovat

Důvěryhodné zdroje jsou k nezaplacení.

36 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 29. prosince 2008 v 14:10 | Reagovat

Heve, ty udeříš vždycky přesně hřebík na hlavičku :)

37 heavy_head heavy_head | Web | 30. prosince 2008 v 10:47 | Reagovat

Na Klausovu hlavičku? :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama