Bůh stvořil člověka, aby člověk stvořil internet.

U zubaře

2. listopadu 2008 v 20:03 | heavy_head |  Singel Rowsen
O tom, že návštěva zubního lékaře může být leckdy drsná záležitost, není jistě pochyb...
Jednoho kalného rána jsem se probudil a retrospektivně jsem si uvědomil, že snad máme jít k zubaři, jak nám oznámila před časem třídní, či co; nevěnoval jsem jí tehdy moc pozornosti, byl jsem právě plně zaměstnán snahou vykloubit ruku Craigu Rixovi, který mi dlužil nějaké peníze a tímpádem se mi už asi tři měsíce na ulici zdaleka vyhýbal. ("Já jsem si od tebe přece žádných pět doláčů nikdy nepučoval. Ty si se snad zbláznil…") Nicméně jsem si nebyl datumem, který energicky načmárala na tabuli, moc jistý. Ale protože jsem se nemohl zesměšnit tím, že bych měl tašku s učením, kdybychom fakt k tomu zubaři šli, pro jistotu jsem si tedy nic nevzal.
Aby se neřeklo, trochu jsem si šmrncnul dáseň (dokonce i Hoper se zmiňoval, že se možná sníží k podobné výstřední činnosti, i když se o něm vědělo, že se myje jen v sudé týdny). V koupelně na mě ze zrcadla hleděla mírně pobledlá tvář s chmýřím na bradě (pečlivě udržovaným), s ospalým mladickým pohledem a nevyzpytatelným výrazem ve tváři. Tak jsem tedy vyrazil do ulic směrem ke škole (předtím jsem se oblékl). Napadlo mě, že třeba k zubaři vůbec nepůjdeme - mou nervozitu mohl v té době omluvit pouze můj mladický věk: byl jsem pouhá "třináctka".
Ve škole už čekali všichni ve třídě. Hoper, Dewil a Bredlove postávali v zasmušilém hloučku u katedry a tvářili se velice tvrdě (Bredlove se tvářil nejtvrději - s tvrdším výrazem ve tváři jsem se ještě nesetkal).
"No to je dost," přivítal mě Piere Dewil a už na dálku mě ovanul jeho fluoridový dech. Hoper cosi povzbudivě zahuhlal a také Bredlove cosi procedil skrze sevřená ústa, což je poměrně obtížný kousek. Poté si mě vzal stranou Greg O´Mara ohledně našeho obchodu s comicsy, ale opět jsme se nedohodli: ten blázen mi nabízel za tři svazky Billyho Kida jen osm čísel otrhaného Izotopa Johna! Neslýchané… Málem jsem se neovládl a ukázal mu, že ho fuck you.
Konečně přišla naše třídní, Barberka tak zvaná (samozřejmě s téměr půlhodinovým zpožděním, pane!) a se špatně skrývaným potěšením hledala v našich tvářích stopy vrcholného děsu a paniky. Pohled na několik méně odolných jedinců vykouzlil na její tváří nepříčetný úsměv - například Glynnis Shaverovou museli odnést. Hned po ní se zalomila ještě Fennová a také Dewil byl na nejlepší cestě (musíme si ovšem uvědomit, že v té době byl Dewil prakticky ještě děcko.)
Nějakým nedopatřením se vedle mě během naší neuspořádané cesty na středisko ocitl Mark Czierne a obšťastňoval mě svými zážitky z dětství. Tento "suchi facet" na úvod obšírně pohovořil už tradičně o svém dědečkovi, který za druhé světové války bojoval v berlínských katakombách (… můj děda byl king jak sviňa, rozumíš…) Pak Mark Czierne barvitě a mnoha pikantními detaily popisoval, že voda, kterou dnes ráno vyprodukoval po čištění zubů, byla světle hnědá. Na závěr vyjevil svou téměř vždy zabírající teorii o nesmrtelnosti pakobylek.
Hoper cestou vyprávěl vtipy o Skotech. ("To takhle jednou přijde Skot do obchodu a ptá se prodavače: "Máte koně?" Prodavač na to, že jo a hned ho zavede do stájí. Skot se na koně koukne a říká: "Nezdá se vám ten kůň příliš malý?" "Ne, proč?" diví se prodavač. "Nás je pět…") No, to jen tak pro zasmání.
Cestou jsme potkali plukovníka Bepka. Měl na sobě svůj obvyklý dlouhý plášt neurčité barvy a temné kruhy pod očima, jakoby v noci nespal. Barberka, když ho spatřila, tak se požehnala a s ní několik děvčat. Dokonce i kluci ztichli. Já ne, plukovník je správnej. Když šel kolem nás, tvářil se sice hrozivě a nebezpečně, ale když byl za námi a já se po něm ohlédl, usmál se a mrknul na mě. Nevím proč, ale z nějakého důvodu si mě oblíbil.
Při vstupu do čekárny nás ovanul tradiční lékárenský pach, který Broten okamžitě pojmenoval jako smrtící pach ozonové díry. Byl tak deprimující, že například Bryan O´Neal vstoupil dovnitř a hned se pokusil proklouznout ven zadním vchodem. (Chytnul jsem ho.)
Všude po stěnách byly vývěsky s Hoperovou podobiznou. Text pod ní sliboval odměnu ve výši 500 USD tomu, kdo ho živého či mrtvého dopraví do zubní ordinace.
V čekárně čekali už tři lidi a Bredlove se je ihned instinktivně pokusil předběhnout. Tento jeho čin však podnítil dosti hlasitý a neotesaný řev ze strany čekajících. Růžolící tlouštík s podivně deformovanou hlavou ho neopatrně chytil za rameno s úmyslem ho zastavit, na což Bredlove zareagoval reflexivně a vyrazil mu pohotově tři zuby (naštěstí se později ukázalo, že stejně nebyly pravé). Už tenkrát to byl ostrý hoch.
Barberka pak Bredloveho donutila na místě napsat a podespat prohlášení, ve kterém se zavazoval, že "už nikdy nebude bít starší lidi s placatou hlavou". Poté ho Barberka veřejně vyloučila ze skautu. Následně udělila ústní napomenutí i Rixovi za to, že tlouštíka počítal.
Po tomto vyprovokovaném incidentu se masívní dveře ordinace otevřely a na okamžik bylo možno zaslechnout divoký neartikulovaný řev jednoho z pacientů. Vyšel Jack Milton, který se o naše zuby staral už od první třídy, známější spíše pod přezdívkou Jack Rozparovač (říkalo se o něm, že mu na křesle běžně zůstávají lidi…). Jack Rozparovač rychle přibouchl dveře a přerušil tak příval teď už jen temného hrdelního chroptění, přicházejícího zpoza jeho zad. Změřil si nás svým vlhkým pohledem a s maniakálním úsměvem prohlásil, že "nemá rád ty, kteří o své zuby pravidelně nepečují a nečistí si chrup." "Bepkovu stránku, znáte?" odtušil výhružně. "Nikdo toho neví o zubní hygieně tolik, jako on," zdůraznil. Poté zmizel, aby dorazil svou oběť.
"Je to úchylák," přemýšlel nahlas Hoper, sotva za Jackem práskly dveře. "Viděli jste ty cákance od krve?"
Chvíli po deváté se proti očekávání dostavil i Hrubesch (ve tváři bledý, velmi bledý) a Bredlove tím prohrál sázku s Brotenem. Hrubesch staženým hlasem sdělil Barberce, že se me neudělalo volno a požádal ji při té příležitosti o studijní volno. Posléze ale, vyburcován několika anonymními výkřiky z davu ("Ty sráči!" "Fůůůj!" a "Hrubesch je měkký, hééélááhooo, hééélaahooo..!"), rozhodl se zůstat.
Shawerovic baba vytáhla pomeranče (měla jich plnou igelitku) a houfně je nabízela. Hoper se na ni podíval kalným okem: "Děkuji, už jsem zvracel."
Bredlove zase dostal jeden ze svých hrozných záchvatů mlčenlivosti, takže s ním nebyla kloudná řeč. Pak nastoupila první skupinka. Byli v ní mimochodem i Ninja a Bredlove. Ninja byl spíš tlouštík a my ho moc nebrali. V pozdějším věku se však vytáhl, začal pravidelně cvičit a navštěvovat fitcentra a posléze dosáhl i (v jistém smyslu) divoké mužné krásy a půvabu. Co se mě týče, já se nerad vnucuju, takže jistě chápete…
Po chvíli tísnivého čekání, kdy nikdo z ordinace nevycházel, se Barberka pokusila navodit veselou atmosféru a bujaře začala prozpěvovat svým neškoleným hlasem jakousi veselou notu, ale nikdo se nepřidal a tak za trapného ticha zmlkla.
Hoper si s nepřítomným výrazem v obličeji nasadil sluchátka a za chvíli se ztichlou čekárnou nesl tlumený šumot "Vybraných instrumentálek od Blind Guardian," současnou bombu na hudebních žebříčcích. Dewilovi se nekontrolovatelně rozcvakaly zuby a z uší mu začal vycházet řídký namodralý dým.
Konečně se dveře rozrazily a - vycházel Ninja, navzdory všem chmurným předpovědím překvapivě živý (sázky na jeho přežití dosahovaly nepříznivého kurzu až 1:26) a ve dveřích udělal prsty znak V. Tím poněkud zklidnil vypjatou atmosféru. Ve chvíli, kdy Hoper prožíval extázi při poslechu skvělé skladby "By the Gates of Moria", vyšel ze dveří i Bredlove. Jeho chůze prozrazovala krajní vyčerpání, byl po třech plombách. "Dívejte se mu do očí jako raněná srna," radil mně a Dewilovi a každému, kdo měl o to zájem, "jedině tak se dá přežít." Poté vysíleně odkráčel na WC.
Dewil byl stavem singelrowsenského muže č.1 viditelně otřesen a pohnutým hlasem mě požádal o poslední cigaretu. Také jsem si jednu dal. Barberka počkala, až jsme skoro dokouřili, a pak nám oznámila, že máme oba dvojky z chování (stejně z toho nakonec nic nebylo - Dewilův otec je v Kongresu, velký zvíře, má známý na ministerstvu a ve vyšších kruzích a samozřejmě to tak nenechal - pohrozil, že přestane školu sponzorovat a bylo ticho po pěšině). Také O´Neal si navzdory zapálil, už se mu nechtělo žít, a posléze začal polohlasně prozpěvovat "Slavnosti za zemřelé". Pak se vrátil Bredlove, a když uviděl, v jakém se nachází O´Neal stavu (právě začínal modlitbu, jejíž slova začínala ponurým:"Pane Bože, nikdy jsem v Tebe nevěřil, ale teď pomoz…"), neobratně ho začal utěšovat slovy, že každý musí jednou umřít. Pak si přisedl ke hloučku našich děvčat a jen tak mimochodem začal vypravovat, jak mu vytrhávali z úplně zdravého zubu nerv.
Barberka postřehla nebezpečí propuknutí paniky v našich řadách a chodila po čekárně a povzbuzovala jednotlivé třesoucí se a úpící hloučky. Spařila smrtícím pohledem Bredloveho, který už to měl za sebou a tvářil se, jako by to tu osvobodil, vítězně se promenádoval a šířil škodolibě neklid do našich řad.
Áron Broten se sháněl po telefonu a nenápadně se pokoušel zavolat domů otci, aby si ho odtud vyzvedl autem, ale pár dobrých kamarádů mu jeho úmysl pokazilo.
Dewila začaly napadat spousty bezvadnejch textů, což se mu stává jen v situacích bezprostředního ohrožení, a spěšně je ze sebe zvracel v přestávkách mezi vysokoobrátkovým jekotem vrtačky, linoucí se zpoza gumových dveří.. S Hoperem to začalo jít prudce z kopce, přiblble se usmíval a přihlásil se dobrovolně do další várky dobrovolníků. Pochopil jsem, že zešílel strachy. Ze správnejch chlapů už jsme v čekárně zbyli jen já a Dewil. Hanili jsme se navzájem, že se nedokážem rozkolíbat k pořádnému činu. "Seš měkkej tam jít!" hecoval mě Dewil. Jenže měl smůlu. Já ho totiž vždycky přehecuju.
Po několika trefných narážkách na jeho orangutaní původ se Dewil zvedl a roztřeseně si to šel rozdat s Jackem Miltonem. V otevřených dveřích jsem na krátkou chvíli zahlédl Hopera sedícího v bílém polstrovaném křesle, jak se pere se zdravotní sestrou. Sestra ho držela za vlasy a třískala mu opakovaně hlavou o opěradlo, aby se zklidnil. Hoper ječel a vyhrožoval jí, že na ni pošle svýho staršího bráchu.
Po tomto hrůzném výjevu jsem i já, rodilý Seveřan, zapochyboval o svých kvalitách a nabídl jsem několika děvčatům, že je pustím před sebe. Nány nepochopily velkorysost mého gesta. Barberka se zbytkem dívčí populace pak za bujarých výkřiků náhončích dobytka na severoafrických náhorních planinách nahnala zbytek hochů do ordinace. Musel jsem i já. Takže to shrňme: první z naší party šel Bredlove, protože ten byl všude vždycky první. Druhý šel Hoper, protože kdyby nešel, tak by se v čekárně složil. Třetí šel Dewil, protože mi chtěl ukázat, že se nebojí. Já jsem šel až naposled, proto, že mi nic jiného nezbývalo.
Po Marku Cziernem a Craigu Rixovi jsem přišel na přetřes i já.
Zkraťme to. Nedostali ze mě ani slovo - a že snahy byly!
Cestou zpátky nás na chodbě verbálně napadl hlouček agresivních důchodců a Dewil se s jedním z nich dostal do očního souboje, ale to už je jiná historie, o které pojednává další drsná story "Kterak Dewil dědečka naztužil, až zůstal ležet tuhý jak nanuk". Nakonec tam zůstala spousta mražených pochoutek v nejrůznějším provedení, ale vyhráli jsme.

Z R
U Ě
B V
A Á
T Z
Ý ÚSMĚV NA THE END.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 heavy_head heavy_head | 2. listopadu 2008 v 20:18 | Reagovat

A další! :-)

Ten zubatý úsměv na konci  byl původně tvarován do tvaru úsměvu, ale nějak se mi zdeformovalo. :-/

2 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 2. listopadu 2008 v 20:27 | Reagovat

no to je neuvěřitelné, jak je to vůbec možné, dva nové singely v rozmezí ani ne dvou hodin? zkrátka nevídané, naprosto famósní!!!

3 heavy_head heavy_head | 2. listopadu 2008 v 20:48 | Reagovat

A mám tam některé zcela nové postavy. :-)

4 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 2. listopadu 2008 v 21:32 | Reagovat

Ahoj heve,tak jdu na nový singel, u mne vyšel nový trojhráne. Je to opravdu kuriosní, když pomyslím na to, že jsem zubař sám, ha ha ha  ha.

5 heavy_head heavy_head | 2. listopadu 2008 v 21:41 | Reagovat

Tys zubař? To je teda goal! Fakt, jo? :-):-)

Taky jdu na to.

6 heavy_head heavy_head | 2. listopadu 2008 v 21:45 | Reagovat

To je ale dvojhránek! A ta fotka je mi taky povědomá! :-)))

7 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 2. listopadu 2008 v 22:11 | Reagovat

hurá,tak to přežili, chudak Bredlow,takhle ve třinácti už má přeléčovaný zub, no toto, a co postava kabátníka plukovníka Bepka? To je novinka? No aby neodradila případné další čtenáře :-)  :)  Jinak pěkné, pěkné, jako vždy.

8 heavy_head heavy_head | 2. listopadu 2008 v 22:39 | Reagovat

Zubař, to musí být strašlivé povolání.:-) Já bych na to asi neměl nervy. Ty jim vlastně pomáháš, to ano, ale způsobuješ jim i bolest. Oni se tě bojí. ;-)

taky jste na nižším stupni chodili k zubaři ve skupinkách? my ano, dokonce k nám jezdil zubař v autobuse a měl ordinaci přímo v něm. Stál nám na placu a my tam po skupinkách chodili.

A já dodnes nemám ani jednu plombu, věřil bys tomu? Možná jsem se měl stát kosmonautem... :-D

9 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 2. listopadu 2008 v 22:46 | Reagovat

věřil, unikl jsi péči stomatologů, to je jenom dobře, pokud možno se snažím bolest moc nepůsobit, jde to i pomocí anestesie, většinou spíš omdlím já, taky na to nemám nervy :)

10 heavy_head heavy_head | 2. listopadu 2008 v 23:08 | Reagovat

A pod článkem je reklama s odkazy na Direct marketing a na Zubní lékaře. :-)) To snad není pravda, oni to dělají schválně.

11 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 3. listopadu 2008 v 6:41 | Reagovat

direct marketing Pierra Dewila, a už je to tady, no jistě, je to schválně :)

12 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 8. listopadu 2008 v 15:32 | Reagovat

čau čau, povedlo se mi sehnat několik bizarností, takže to máme indiana jones v záalpské vesnici, hellboy a náckové, dobrodružství jedné brigádní grupy, mignola a vetřelci, betmen a dracula, betmen a predator, pribehy lesbické lásky z budoucí technokracie, co dál, aha, hostina zombii, taky dvakrát schizo, to je teda opravdu šílené, jiné helboye a nacisty, barbar conan není bohužel z druhé světové, ale taky se počítá. taky létající lex luthor, je to vůbec možné, co je proti tomu bandur jobava, obtěžovač hostesek :) jo, taky je jeden seriál o městě, které unesl jakýsi hmyzák do jiné dimenze, opět bez stop po artefaktech z druhé světové.

13 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 8. listopadu 2008 v 15:37 | Reagovat

málem bych zapomněl na Johana Krausse :)

14 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 8. listopadu 2008 v 16:23 | Reagovat

zombie komkiksy nejsou též špatné, škoda, že ještě někoho nenapadlo udělat zombie komiks z nějaké alpské vesničky pod zasněženými čtyřtisícovkami za druhé světové války :) s indiana jonesem, predátorem a alieny, ale to už bych se neměl na co těšit.ha ha ha.

15 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 8. listopadu 2008 v 17:11 | Reagovat

ahoj, takže mám za sebou, žít s mrtvými, jedna až tři, docela sranda, pak king zombie, od franka cho, super kresby, teď je tu noc se živými zombie, přibyla reklama na pomůcky pro domácí mazlíčky a když ještě jednou napíši direct marketing, tak se tu reklamy na direct marketing asi nezbavíš, takže ještě to můžeme otestovat takto: zubař, zubní, zubní laboratoř, zubařka, zubařata, zubři, pivo zubr, zubní vrtačka, zubní stěrač, zubní náhrada, názubek, zoubek, zub, implantáty, levně, zubní.... uvidíme, co se tu objeví teď za reklamy :)

16 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 8. listopadu 2008 v 22:01 | Reagovat

až na to, že když se někdy příběh pěkně rozjede, hned skončí, tak jako doktor jones v marakéši, kde ho předběhl Herr Krauss, nevídané, neslýchané, aj tak jsme stále frajeri, ty istý frajeri.

17 heavy_head heavy_head | 9. listopadu 2008 v 10:49 | Reagovat

Asi bych měl oživit rubriku comics, abychom si mohli vyprávět své zážitky. ;-)

Jestli máš rád styl Franka Cho (myslím tím tělesné proporce atp.), zkus jeho Shannu. Je to příběh o ztracené nacistické laboratoři, ostrově plném dinosaurů a ... o Shanně. :-) Doporučuju, je to nádhera.

A viděl už jsi toho nového Indyho? Dobrý, ne?

18 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 10:58 | Reagovat

+jakého nového indiho ?   :)

+Frank Cho a jeho Zombie King, tedy jedna sodomistická zombie a dva vesničani spolu s farmaceutickou společností.

+No jasan, další rubriky.

+ztracená nacistická laboratoř? to zní zajímavě :)

19 heavy_head heavy_head | 9. listopadu 2008 v 12:50 | Reagovat

Myslím ten film. Křištálovou lebku.

Počkej, až ji uvidíš. Myslím Shannu. Pak tě nějaká nacistická laboratoř přestane zajímat. :-)

20 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 12:57 | Reagovat

Ale já už jsem šanu viděl, ve sporém odění i bez něj, bez dinosaurů i na jejich hřbetu, jako ukázky od f.cho, ta laboratoř dodává mystično, kdo ví,co tam vymyslí, třeba transplantaci mozku, polovodiče v základech, skafandry, všechno krásně provisorní, německá přesnost, transdimensionální pohon skoro na spadnutí, zkrátka vzejít odsud může všechno, viděl jsem, ale už to nebylo ono, přišlo mi to jako takový odlitek, nejraději mám poslední křížovou výpravu, viděl jsem to, když mi asi bylo dvanáct, z videa ve škole, před prázdninami, asi bez dvaceti minut začátku, četl jsem to i jako knížku.

21 heavy_head heavy_head | 9. listopadu 2008 v 13:16 | Reagovat

Mně se to líbilo, skvěle natočená podívaná, i když předcházející díly jsem neviděl. :-)

Dnes vyšel nový Liberty Meadows, a příští týden mají vyjít další dva díly, to je skvělé!

A co superhrdinové, plukovníku. Líbí se ti? Mocní pomstitelé, celé týmy superhrdinů zachranujících svět, Justice League of America, Superman, Batman a Wonder Woman, co ty na to?

22 heavy_head heavy_head | 9. listopadu 2008 v 13:27 | Reagovat

Dneska to mají Movsesjan i Nakamura nahnuté, sleduješ to? Láznička taky jenom remis. Hraješ za nějaký klub závodně, nebo jen tak?

23 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 14:12 | Reagovat

ahoj heve, to je škoda, že jsi neviděl ostatní indiany, pak bys musel říci, že ty původní jsou šmrncovnější, ano superhrdinové, ale na můj vkus jsou strašně kladní a neustále vyhrávají, ještě tak radioaktivní muž, dejme tomu, ale superman vždy vyhraje, batman alespoň ne vždy vyhraje, i když třeba neprohraje, řekněme remisuje, jako s tím predátorem, i když mu u toho asistoval malý robin, wonder woman zatím moc neznám, fandím ovšem hellboyovi, ale co sleduji všechny ty komiksy seznávám, že má vlastní tvorba je nijaká a suchopárná, za žádný klub teď nehraju, po osmi letech jsem se vrátil zpět a ve městě, v němž jsem se narodil a teď bohužel už nikoho neznám, jo určitě na sergeje s viktorem se podívám, ale hrávali jsme docela dost, i když už se to zdá strašně dávno, třeba s davidem kaňovským, co hodně publikuje na nss.cz jsme bývali docela na stejno, ale je to už hodně, hodně let.

24 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 14:18 | Reagovat

snad se mi povede udělat nějaký nový trojhránek dnes navečer, půjdu si zakouřit, možná na procházku do obchodu po zamlžené ulici koupit jednu mraženou pizzu a tak a když se rozlehnou kroky po opuštěné ulici osvícené světlem ztrácejícím se z oparu stoupajícím z víka kanálu, možná mě napadne pokračování k trojhránkům, musím si je pak zapsat, abych nezapomněl, už jsem se na rakouskou ligu podíval, díky za info, no vypadá to zajímavě. S pozdravem plk.

25 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 15:08 | Reagovat

nakamura už přestal vařit z vody a prohrál, docela nedávno porazil vasilije ivančuka.

26 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 16:48 | Reagovat

serjoža podlehl rovněž, oba 2700 velmistři.

27 heavy_head heavy_head | 9. listopadu 2008 v 16:57 | Reagovat

Sem tam prohrát je normální. Dokonce i s hráči o 100 resp. 200 bodů ELA slabšími. Důležité je vyhrávat s hráčema, kteří jsou silnější podle ELA než ty. Když to dokážeš, je to pořád dobré.

Už tě napadl nápad na nový strip?

Zrovna ted jsem dočetl krásný comics Hrdost Bagdádu, je o skupince/rodině lvů, kteří za amerického bombardování utekli ze ZOO, zajímavý a docela smutný příběh. Doporučuju. Ale je na rapidu. Myslíš, že by šlo nahodit sem obrázky místo článku? http://forum.kocogel.info/index.php?topic=672.0

28 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 17:15 | Reagovat

neboj, nápadů mám spoustu.

občas se mi povede z rapidu něco stáhnout, číhám, zkusím a někdy se linka uvolní, jinak určitě můžeš mít místo textu obrázky, i to stránku provzdušní, počkej, že jsem to nějak nepochopil :), že jo? myslel jsi to jinak? jako obrázky toho komiksu? já mám někdy dlouhé vedení, no často, vlastně stále, od paty přes druhou patu, pak do levé ruky, do pravé a pak až do hlavy, místy ještě několikrát přepojeno :) na lvy se podívám.

29 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 17:18 | Reagovat

jo jinak moje elo: ha ha ha ha

ha

ha

ha

ha

   ha ha, jsi tam ještě? :) CHO cha che, cho,chi, hih hihhi hihi, ha ho ho huuu he,

to je sranda, psina, bžunda, jak by řekl arnold rimmer, taškařice a vrtoch, je překvapujících nekonečných omračujících 1821 bodů!!

30 heavy_head heavy_head | 9. listopadu 2008 v 19:52 | Reagovat

Kolik myslíš, že mám já? :-)

31 heavy_head heavy_head | 9. listopadu 2008 v 19:53 | Reagovat

A myslíš, že na velikosti ELA se dá něco posuzovat?

32 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 20:00 | Reagovat

ne nedá, protože jsem byl schopný překvapit mnohem silnější hráče, možná mě podceňovali, tobě typuji tak 2056, jinak jsem načerpal spoustu inspirace, po cestě, tak se na to vrhnu, dokud se mě drží, haha, jenže bych měl dělat tolik jiné práce, která mi vázne.

33 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 20:02 | Reagovat

škoda, že mi na kocogelu nikdo moc neodpovídá na komentáře či příspěvky, asi jsem svým komizaměřením k bizarnosti mimo linii superhrdinů. ach jo.

34 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 20:03 | Reagovat

jo a promiň, že nepíši moc velká písmena, ne že bych to neuměl, a tak mi chybí tečky, to je tedy kultura psaní, ale zase píši rád

35 heavy_head heavy_head | 9. listopadu 2008 v 20:40 | Reagovat

Tak to mě přeceňuješ, měl bych mít tak kolem 1950, ale už nehraju, asi dva roky, chci mít volné neděle, abych měl čas na svoje věci. :-)

Oni na Kocogelu jsou tak nějak zvyklí, že se jim za to, že přeložili a zeditovali comics, poděkuje, ale neberou to jako podnět k diskuzi, i když se tam taky baví o různých věcech, ale v jiných tématech. A drtivá většina těch, co si něco stáhne, ani žádné komentáře nepíše.

Já už jsem si zvykl na to, že píšeš jednou dlouhou větou o mnoha věcech, to je v pohodě, beru tě takového, jaký jsi a jsi originál. :-)

36 heavy_head heavy_head | 9. listopadu 2008 v 21:01 | Reagovat

Keram tě pochválil. :-)

A když ti někdo hodí comics na free server, měl bys mu říct dík, jako elithyovi. ;-)

37 heavy_head heavy_head | 9. listopadu 2008 v 21:04 | Reagovat

No jo, tys už řekl, tak to má být, já si nevšim. :-)

38 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 22:05 | Reagovat

jo, to víš, že jsem poděkoval, však si toho taky vážím, je to tam, heve, další dva kousky, ale řeknu, dal jsem si jeden lahváč mušketýr a trvalo mi to přes hodinu.

39 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 22:10 | Reagovat

pro jistotu jsem to zkontroloval, ale nic na kocogelu nepřibylo, nepřibudlo, tak teď konečně dodělám, co jsem měl přes celý víkend, uf :) no a jsem na tahu já, čili, kdepak je singel? kdy bude singel? singel, singel, singel, singel, singel, singel rowsen rowsen, rowsen, za dva trojhrany singel rezervovany.

40 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. listopadu 2008 v 22:30 | Reagovat

hej, hej, tak už visí, nový kousek čtyřhranného trojhranu :) ela proklatě nízko? Kam na to chodíš? Trojhránky bys měl psát ty :) ! s pozdr. plk. a zítra snad nepřijde moc bolestivých, to bych omdlel.

41 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 13:30 | Reagovat

hejo, hejo hevyhedo, tak co říkáš na nový trojhran? Dneska jsem měl radost z jedné holčičky, povedla se mi perfekt výplň, doufám snad, aji jsem ji mohl udělat z dobrého materiálu, učil jsem ji předtím čištění zubů a měla dobré výsledky, tak super.

42 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 15:12 | Reagovat

myslíš, že bych mohl přidat jako postavičky nějaké zombíky? není problém? třeba doktora sovu z nem. na kraji města? jej, dělám si legraci, nechtěl jsem se dotknout tvého oblíbeného seriálového hrdiny :) s pozdr. plk, ale vážně, chceš trojhránky se zombíky? vymyslíš nějaký? s pozdr. plk.

43 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 16:03 | Reagovat

já už na nich začal pracovat :)

44 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 17:36 | Reagovat

heve heve, kam jsem se to dostal, nejenže píši stále rychleji, ale přeskákal jsem po blozích jedné adolescentky na blog té druhé a třetí a čtvrté a páté a všude nechal nějaký podpis, stopu a návštěvnost se vyšvihla na fantastických jedenáct lidí za den, to je skoro stejně,jako jich přišlo dnes, už mám komiks se zombíka, úplně mě vyflusnul, asi si půjdu koupit ke stánku lahváč.

45 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 18:21 | Reagovat

Nový Singel Rowsen bude... v dohledné době. Možná i později nebo dřív, záleží, jak se to vezme. :-)

Jsem rád, že se ti v práci daří!

Trojhran je :-D:-D:-D, drsný, takový ze života, Robo je ale stejně pašák! :-)

Taky ten z Nemocnice je dobrý, pochechtávám se ještě doted. :-)

Zombies se ti zjevně líbí, dal sis je na pozadí kdečeho. Do trojhránku? Proč ne, ale pozor, abys příliš nevyděsil náhodné návštěvníky... :-)

U nich se naskýtají nečekané možnosti, myslím, že to nechám raději na tobě, ve tvém scénáři.

Ano - to je ono - tak se zvyšuje návštěvnost - a už ti nějaká z nich napsala komentář? Měl by sis udělat jinak tu návštěvní knihu, tak abys měl komentáře ke každému článku, něco jako je to tady, pak budeš mít mnohonásobně víc příspěvků, pouvažuj nad tím!

S tvými příspěvky se roztrhl pytel, nestačím na všechny reagovat. :-)

46 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 18:38 | Reagovat

jo to nevadí, nechci tě uhnat :)

47 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 18:46 | Reagovat

Odpadávající kusy masa jsou někdy děsně sexy. :-):-) Robo je na útěku? Jak se mu to povedlo?

48 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 18:48 | Reagovat

přeskočil jsem kapitolu Robova útěku, máš pravdu, trošku jsem to popohnal, ale o mistrný únik čtenáře nepřipravím.   :)

49 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 18:59 | Reagovat

Chehe...

Garri vydává novou knihu Revoluce v zahájení, 1. díl, jdeš do toho? To je pro tebe jako stvořené, ne? :-)

50 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 19:02 | Reagovat

Plukovníku, potřebuju pomoct. Myslíš, že bys mi uměl nainstalovat ten počítač návštěv, kdybych ti dal přístup do mé stránky? Mně se to nějak nedaří...:-(

51 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 19:20 | Reagovat

heve, heve, nedávej, to zvládneš sám, můžu ti poradit, pěkné čítače jsou na blueboard.cz, tam se zaregistruješ a vybereš si jak by měl vypadat, vypadne ti z toho html kód, ten si zkopíruješ ctrl+c a ctrl+v do místa na blog.cz, kde se dá vkládat html kód, když tvoříš stránky a máš počítadlo, zvládneš to, nic na tom není na cokoli se ptej, s pozdravem plukovník. :)

52 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 19:21 | Reagovat

že bych ji zkusil někde stáhnout? ne, klidně bych si ji koupil, sakra, to mi připomíná tu hroznou knihu, co si mám koupit, ach jo, gibson, ivanisevic, donelly management, fuj a blééé, sakra a ještě to přečíst, fuj, fuj, prsk, ééééé, blef

53 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 19:45 | Reagovat

Rád bych ten kód někde zkopíroval, ale nevím kde. :-)

54 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 20:07 | Reagovat

takže heve, vlož tohle kam potřebuješ a máš počítadlo začíná to až levou ostrou závorkou a mělo by to fungovat ÷)

<!-- BlueBoard.cz Pocitadlo -->

<span id="bbpocitadlo-span-pkrf0x9bndkp89xi6bkto4omrctdv7"><a id="bbpocitadlo-pkrf0x9bndkp89xi6bkto4omrctdv7" href="http://blueboard.cz"></a></span>

<script type="text/javascript" src="http://blueboard.cz/counter_1.php?jid=pkrf0x9bndkp89xi6bkto4omrctdv7"></script>

<!-- BlueBoard.cz Pocitadlo KONEC -->

55 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 20:10 | Reagovat

určitě budeš mít někde možnost vložit html kód, což znamená, že tam překopíruješ tyhle značky od levé špičaté po pravou špičatou závorku :)

56 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 20:11 | Reagovat

Kde? Já ten kód mám.

57 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 20:23 | Reagovat

to užmusíš vypátrat v tom prostředí, ve kterém tvoříš heavyho výšiny,měl by tam být odkaz třeba vložit html kod, alespoň na webnode to tak je

58 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 20:31 | Reagovat

Budu tedy dále pátrat. Díky za snahu. ;-)

59 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 20:35 | Reagovat

heve to zvládneš, infiltruju  blog.cz a poradím ti, že mě to nenapadlo :)

60 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 20:38 | Reagovat

Ale už jsem přišel na to, jak se dá použít perex...:-)

61 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 20:39 | Reagovat

No vidíš, udělej si paralelní blog u nás! (Já věděl, že tě k tomu dokopu...:-))

62 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 20:44 | Reagovat

heve, takže jsem se podíval na blog.cz a poradím ti: vkopíruj html kód třeba takto: navolíš zápatí vlevo, pak se objeví editovací tabulka a úplně vpravo je takový malinký nápis html, tak na to klikneš a tam vložíš to mezi závorkami, včetně tedy těch špičatých závorek, pokud to nepojede, tak umažeš co tam je a dáš jen samotný zkopírovaný kod výše :) je to easy

63 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 20:48 | Reagovat

Moment!

64 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 20:48 | Reagovat

jsi na stopě? hoho!!

65 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 20:49 | Reagovat

počítadlo ovšem nevidno :)

66 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 20:59 | Reagovat

Hm, tak asi se mi to nepovedlo...:-Q

67 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 21:07 | Reagovat

Mám ho až dole, ale nejde přečíst, och...

68 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 21:10 | Reagovat

To je peklo! :-)

69 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 21:13 | Reagovat

Hurá! :-) Už sem ho tam narval!

70 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 21:14 | Reagovat

Jsi kámoš, plukovníku, bez tebe bych to dál rval do článků. Dík! Jsem ti zavázán. Můžeš si vybrat z několika Singel Rowsenů - jaký bys chtěl? ;-)

71 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 21:21 | Reagovat

jo, povedlo se, povedlo, povedlo, super, mám z toho větší radost než z objednané žluté myši, hoho, je tam počítadlo, sice takové malinké, nevykonturované, takové nedorostlé, hubené a podvyživené, ale je tam, supééér, jsi programmer, big big programmer, tuhle vojnu jsme vyhrali.

Nevěřil bys, co čtu, xxx-zombie od kerama, ale je to nářez, fakt, zatím asi nejlepší survival námět, je to o zombís z pornografického průmyslu, ale je to všechno decentní, spíš to využívá atmosféru podsvětí, genstrů, číňanů.

Jaký singel rowsen?

Kdybych si mohl vybrat tak s tou superholkou, která necahala plavat pierra a učaroval ji standard six, jak se jen jmenovala, takové pěkné jméno měla.

Za překonání počítadla udělujeme vyznamenání statečnosti ÷)

72 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 21:23 | Reagovat

Mám jednu extra dlouhou s názvem Dewilův superdým. Chtěl bys? :-)

73 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 21:25 | Reagovat

Už tři návštěvníci!!! (haha)

74 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 21:41 | Reagovat

jo, jestli je tam ta Rusko, na sto pro, počítáš návštěvníky? uuu

75 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 21:42 | Reagovat

mně nějak vynechávají prsty, mělo to být:

jestli je tam ta Ruska, ne Rusko, Ruska :)

76 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 21:43 | Reagovat

Ne, ta tam není, ale můžu ji tam dát. :-)

77 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 21:54 | Reagovat

ta jak má trenéra genadije,já se mrknu, jak se jmenuje, ale neměň story kvůli plukovníkovi, jestli v dýmu není, tak není, bude příště :)

78 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 21:55 | Reagovat

Alisa Selezněvová :)

79 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 22:02 | Reagovat

Jo, ta zázračná počtářka vyškolená v kung-fu. :-)

80 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 22:04 | Reagovat

Dnes byl veleúspěšný večer - umístil jsem na své stránky (s tvou neopominutelnou pomocí ovšem!) počítadlo, přišel jsem, jak používat perex a jak do textu článku vkládat obrázky. Neuvěřitelné. :-O

81 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 22:08 | Reagovat

jo, jsi borec, všechna čest :), ne vážně.

82 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 22:13 | Reagovat

:-)

Torpédoborec.

83 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 22:15 | Reagovat

A kdy bude trojhránek o Robově útěku z vězení? Zítra?

84 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 10. listopadu 2008 v 22:20 | Reagovat

mám ho v hlavě, kdy na papíře ovšem nevím :)

85 heavy_head heavy_head | 10. listopadu 2008 v 22:26 | Reagovat

Já mám Superdým zase na papíře, ale nikoli v počítači.

86 plukovník Bepk plukovník Bepk | Web | 17. listopadu 2008 v 10:07 | Reagovat

ahoj heve, já jen chtěl vyzkoušet, jak rychle zareaguješ na komentář k dřívějšímu článku :) s pozdr. plk.

87 plukovník Bepk plukovník Bepk | Web | 17. listopadu 2008 v 14:57 | Reagovat

AHOJ HEVE, JE SICE PATNÁCT DNÍ PO VYDÁNÍ TOHOTO ČLÁNKU, ALE PROBÍHÁ ZDE ZKOUŠKA MIKROFONU, VLASTNĚ KOMENTÁŘŮ, ZKOUŠKA MIKROFONU, RAZ, DVA TŘI, RAZ DVA TŘI... ANY REACTION?

88 plukovník Bepk plukovník Bepk | Web | 17. listopadu 2008 v 20:32 | Reagovat

chá, zpětná vazba tedy nefunguje. s pozdr. plk.

89 heavy_head heavy_head | 17. listopadu 2008 v 20:53 | Reagovat

Odpovídám ti ještě téhož dne. Chtěl jsi něco? :-)

90 plukovník Bepk plukovník Bepk | Web | 17. listopadu 2008 v 22:58 | Reagovat

ne ne, já to jen zkoušel, je to promakaný, všechno funguje, tak to má být, s pozdr.plk.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama