Bůh stvořil člověka, aby člověk stvořil internet.

Dneska přišla nová holka

7. října 2008 v 20:52 | heavy_head |  Singel Rowsen
O jedné zapeklité rovnici a vlivu Kira Bulyčeva. Že by se Six konečně zamiloval? I to je možné!Hodiny matematiky na singelrowsenské základce bývají plné děsu a hrůzy. Obzvláště, když se zkouší.
Profesor Swede se se slizským úsměvem rozhlédl po houfu bledých tváří, krčících se v lavicích. Právě na tabuli načmáral jakousi obludnou rovnici o dvou neznámých, kde se to jen hemžilo goniometrickými funkcemi a zákeřnými konstantami a hranatými závorkami. Přestal jsem hrát s Bredlovem piškvorky - vedl jsem průběžně 7:1 - a kradmě jsem se rozhlédl po třídě.
"Hlásí se snad někdo dobrovolně?" zahýkal Swede škodolibě.
Bredlove se založenýma rukama znuděně zíral z okna, Piere Dewil se snažil Swedeho oklamat tím, že roztržitě cosi čmáral do sešitu, předstírajíc, že si dělá poznámky, Craig Rix v návalu existencionální úzkosti tiše skučel a mumlal jakási ochranná zaklínadla, Slim Hoper se snažil na Swedeho dívat jako svišť zahnaný do kouta. Naše spolužačky to měly snazší: všechny hleděly jako raněné srny.
Ačkoliv jsem se tvářil tiše a nenápadně, Swede zaparkoval svůj krvežíznivý pohled na mně.
"Tak se ukaž, Sixu!"
Jako v mátohách jsem se vzpřímil. "Ale já nemůžu."
"Jak to, že ne?" předvedl mi Swede svá bělma.
"Prosím, on je tu na kole," přispěchal s vysvětlením duchapřítomně Bredlove.
Swede počkal, až odumře opatrné pochechtávání. "A co ty, Bredlove, ty jsi tu taky na kole?"
To ovšem neměl dělat.
"Já?" ušklíbl se Bredlove. "Já jsem přijel na ponorce."
Načež byl vytasen jak zamlada.
"To jsem zvědav," prohodil Swede skepticky a opřel se o katedru," mně to trvalo celé mládí, než jsem na to přišel." Poté utrousil cosi o Albertově chytáku.
Bredlove se začal mořit s výpočtem tak urputně, až se mu začala drolit křída. Naštěstí to nebyl žádný béčkař. Bredlove to mohl někam dotáhnout, kdyby na všecko nesral. Swede neměl tušení, že jeho volba padla na majitele největší mozkovny v boudě. Celá třída mu tiše fandila.
"No," broukl Swede žoviálně, "nebudeme tady kolegu rušit, to je ještě na dlouho, a zatím si někoho prozkoušíme ústně. Tak kdo chce vylepšit váš celkový průměr 5,2?"
Ve chvíli, kdy panika v našich řadách kulminovala, se otevřely dveře a vešel ředitel v doprovodu nějaké senzačně vyhlížející holky. Byla v džínách a světlém roláku. Vlnité blond vlasy po ramena. A nejmodřejší oči, jaké jsem kdy viděl. Těma se zvědavě, ale vážně a bez úsměvu rozhlížela, a my hleděli na ni, jako na nějaké exotické zvíře.

Říďa pokynul Swedemu, nedůvěřivě si změřil zpoceného a rozcuchaného Bredloveho, který právě krutě krátil celou rovnici nulou a obrátil se k nám. "Chtěl bych vám představit vaši novou spolužačku. Jmenuje se Alisa Selezněvová. Doufám, že ji přijmete vlídně. Pokračujte ve výuce." Poté prchl, hnán naším výhružným řevem.
Holka si sedla na jediné volné místo ve třídě, do první lavice vedle Slima Hopera, se kterým nechce nikdo sedět pro jeho odpudivý vzhled a naprosto nepřijatelné společenské chování. Upřely se na ni zvědavé oči.
"Tak si vyzkoušíme…třeba McGroverovou!" zavřeštěl Swede ve snaze zvrátit na sebe pozornost. Naše třídní sexbomba začala zdařile předstírat porod a Swede ji spěšně poslal na ošetřovnu.
"Mám to! Psí se rovná odmocnina z nekonečna!" zařval nečekaně Bredlove. "Moment, ještě provedu důkazy…"
Swede na něj zkoprněle zíral. Podle rudnoucích uší se dalo hádat, že výsledek je správný. Se ztuhlým úsměvem se obrátil ke třídě: "Máte pocit, že je to dobře?" zahuhlal křečovitě.
"Máme! Je to dobře! Bredlove na Hrad!" bouchali jsme nadšeně do lavic.
Ve všeobecné vřavě se přihlásila naše nová spolužačka.
"Má tam chybu," prohlásila s nevinným výrazem ve tváři.
Všechno ztichlo. Bredlove na ni vrhl nepřátelský pohled. Swede zamrkal a šokovaně začal tančit gigu: "Jak to?"
Alisa Selezněvová vstala, došla k tabuli, vzala si od zkoprnělého Bredloveho křídu a provedla svůj výpočet. Používala přitom úplně neznámé symboly! Nakonec se dobrala k výsledku alfa = beta. "Úloha nemá řešení," konstatovala suverénně.
Bredlove ji sledoval lehce konsternován, Swede byl z ní úplně hin.
"Co je toto?" ukázal opatrně na jakýsi složitý hieroglyf.
"No přece parsekový měnič pořadí," odvětila Alisa netrpělivě, jako by byl náš profesor matematiky natvrdlý. Swede začal tančit v uličce kozáčka.
"Tahle úprava je přece zjevný nesmysl, uvažuj," hádal se Bredlove.
"Ne! Jak jinak bys to chtěl zjednodušit?"
"Použil bych parciální derivaci…"
"Blbost. Nech se vyšetřit. Moje rovnice je správná."
"Moje!" dupnul se Bredlove nohou a příšerně zrudnul.
"Moje!" stála si na svém.
Bredlove se pokoušel argumentovat tím, že má víc babiček, ale celou plodnou diskuzi přerušilo zvonění na přestávku.
Vyhrnuli jsme se na chodbu. Bredlove si roztřesenýma rukama zapálil cigaretu. "Ta baba je buď génius nebo…"
"Pochází tutově z jiné planety," přispěl svým názorem Dewil, který čte hodně sci-fi, "je tu na Zemi na prázdninách!"
"Jo, je to Jinoplanetnička," souhlasil Hoper zachmuřeně.
"Mám jí zkusit heartbrejknout?" nabídl se Dewil, využívaje skutečnosti, že Sherylin nemůže zasáhnout a zabránit mu v tom.
"Doufám, že není na mutanty," zasmál se Bredlove, když zmizel. Oči se mu ale divě leskly.
"Ta je ale hezká, chlapi," nadhodil jsem.
"Stála by za hřích," potvrdil Rix chlípně. Je zkušenář.
"Ale Owensová je má větší," připomněl varovně Hoper.
Dewil přitančil k lavici, kde nová holka seděla a sedl si na ni (na kraj té lavice).
"Nechceš svačinu?" nabídl jí velkoryse. "Mám domácí pomazánku," lákal ji vychytrale do svých osidel. Touto fintou dosahoval značných úspěchů, zvláště když k tomu připojil svůj neodolatelný nesmělý úsměv a´lá "chtěl bych tě dostat, ale nevím, jak na tebe, kotě".
Vzhlédla od knížky s mírně nepřítomným úsměvem.
"Buď tak laskav a zmizni."
Dewila dílčí neúspěchy nikdy neodradily. "Co to čteš?" vyzvídal, jakoby se nic nestalo. Chvíli se s ní přetahoval a nakonec jí vyrval knihu z ruky. "Hmm, Po stopách Tvůrce," zamručel uznale po shlédnutí obalu. "Na Boye je odborník tamhle Six…"
"Kterej?" zajímala se.
"Ten s tím tričkem Blind Guardian, zrovna se dloube v nose," ukazoval Dewil neochotně.
Alisa si mě zkoumavě prohlížela.
"On je neštastnej?"
"Ne, proč?"
"Že se tak tváří. A jak se jmenuje ten, co neumí počítat?"
"Bredlove. Mimochodem, já jsem Piere."
Vstala. "Hele, omluvíš mě? Já se jdu vyčurat."
Zanechala Dewila s otevřenou pusou a vyplula ze dveří.
"Pánové, to je druhá ženská , která Debilovi odolala, poznamenal významně Rix, "že bych to zkusil sám..?" Hodil si kemra na dlaň a přičísl si pěšinku.
Připloužil se zklamaně Dewil. "Na tu nemám…"
"Co to čte?" přerušil jsem hned v zárodku jeho sebelítostný výlev.
"Jízdní řád, tupče!"
"Se neposer, že tě zazdila!"
V krátkém boxerském mači, který bezprostředně následoval, jsem Dewila třikrát knokautoval, než se uklidnil. Zahlédli jsme totiž Ninju, jak se k nám blíží přes celou chodbu a běželi jsme se před ním raději schovat na záchod.
Nevím, jak se to stalo, ale ocitl jsem se na dívčím. (Moje oblíbená skrýš).
Alisa si zrovna umývala ruce.
"Nevěděla jsem, že jsi transexuál," setřela mě na úvod.
"Honí nás Ninja. Chce mě zabít," vysvětloval jsem jí.
"Proč?" nechápala.
"Jen tak. Je to jeho koníček." Pootevřel jsem dveře a skrze škvíru jsem opatrně vyhlídl ven. Vtom se otevřely dveře a já se ocitl nosem přímo mezi nárazníky Judi Owensové. Ta vyděšeně zaječela a preventivně se mnou mrskla chvatem uči-mata o zem. Judi umí judo.
"Nabízím příměří!"
"Co tu děláš! Vypadni okamžitě z našeho hajzlu, úchyle!"
Už jsem šel. Alisa se rozesmála.
"Co je tu k smíchu?" osopila se na ni Judi zhurta. "Na tom, jak jsi shodila Bredloveho, nebylo nic směšného."
"Na koho tu pyskuješ, ty náno pitomá?" nedala se Alisa.
Na něco podobného nebyla ovšem letošní univerzitní přebornice zvyklá. "Já ti ukážu," zasyčela výhružně Judi, ale moc toho nepředvedla, neboť Alisa ji chytila za malíček a nějak jí ho zkroutila, takže jen vyhekla a rozplácla se na břiše, očividně nechápajíc, co se jí to stalo. Nasupeně vstala, zdrtila mě pohledem za to, že jsem byl svědkem její potupy a vztekle beze slova odkráčela, legračně kroutíc zadkem. Alisa vyprskla smíchy. "Jé, to jsem tomu asi dala."
"Dobřes to tý namyšlený krávě nandala," mínil jsem. "Kde ses to naučila?"
"Od Gennadije," řekla a mě bodlo u srdce, že už má kluka.
Asi to na mě muselo být nějak poznat, protože dodala: "To je náš instruktor, víš," a pak, jakoby se vzpamatovala, si rukou prohrábla ty svoje senzační vlasy. "Vlastně je to jedno."
"Hele, už bysme se asi měli vrátit do třídy," navrhl jsem váhavě. "Půjdu s tebou, když mi slíbíš, že mě nezmlátíš ani nezesměšníš."
"Ty seš legrační," odvětila mile. A šla se mnou.
Banda mameluků nestíhala.
"Six ji balí! Já se du oběsit!" oznamoval Rix.
Z dalších komentářů namátkou: "Konec světa!" "Ona se s ním normálně baví!" "Big more bedna…" a další.
Příští hodinu byla občanka, tedy odpočinková hodina. Hráli jsme piškvorky a díky mé totální nesoustředěnosti Bredlove hladce stáhl na 7:6. "Tak co je to s tebou?" přestalo ho to bavit.
"Nejspíš je to ruská špionka," vzdychl jsem zamilovaně.
"Jo, Einsteinova vnučka," zavrčel Bredlove. Pak se zamyslel. "To není jen tak. Mám nápad. Budeme ji po vyučování sledovat, co ty na to?"
"No, bezva nápad…"
"Jsem génius, to přece víš!"
"…kdybych jí už nepozval na zmrzlinu."
Bredlove se nasral a uštědřil mi zdrcující porážku poměrem 23:7.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 7. října 2008 v 21:10 | Reagovat

konečně vyšel nový singel, tenhle rowsen je delší, ale už se pouštím do čtení ÷)

2 heavy_head heavy_head | 7. října 2008 v 21:33 | Reagovat

Však mi to taky trvalo, než jsem to celé nadrtil do kompu!:-)

3 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 7. října 2008 v 21:55 | Reagovat

další pěkný singel stop svižný stop vynechal bych dění s ninjou stop alice se na první den opravdu předvedla stop nulou se přeci nedělí stop to by pak šlo dokázat i nesmysly stop  stop celkově dobré stop :)

4 heavy_head heavy_head | 7. října 2008 v 22:00 | Reagovat

Ninja je důležitá postava singelrowsenské mytologie, vyskytuje se v mnoha povídkách a v některých hraje dokonce hlavní roli!

Já vím, ale píšu v nadsázce. :-)

5 heavy_head heavy_head | 7. října 2008 v 22:01 | Reagovat

Mimochodem, víš, čím jsem se nechal mohutně inspirovat?

6 heavy_head heavy_head | 7. října 2008 v 22:02 | Reagovat

Kirem Bulyčevem, jeho příhody o Alence/Alise vycházely kdysi dávno v Ohníčku na pokračování. :-)

7 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 7. října 2008 v 22:08 | Reagovat

Aha, děkuji za rozšíření obzorů, Kira jsem neznal, s Ohníčkem jsem se střetl už jen tečně v posledních jeho výtiscích. Zítra nový trojhránek (ještě mám dva, které jsem zachránil z emailů, zbytek nadobro smazán...hodiny a hodiny práce :)    )S pozdravem plukovník

8 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 7. října 2008 v 22:09 | Reagovat

Ovšem postava Alice je opravdu skvělá, nostalgická. Pierre Devil musel být opravdu konsternován :)

9 heavy_head heavy_head | 7. října 2008 v 22:17 | Reagovat

Na trojhránky se budu těšit! Po jejich přečtení mám pocit, že mi z ramen mizí veškerá tíha světa.

10 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. října 2008 v 17:56 | Reagovat

já už si snad ani nevzpomenu, kdy vyšel nový Singel :) Jmenuje se Singel podle ang. Single jako svobodný?

11 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. října 2008 v 17:56 | Reagovat

měl by sis vyrobit nějaké logo, abych mohl dát to své rubriky doporučujeme s odkazem na Single Rowsen :)

12 heavy_head heavy_head | 9. října 2008 v 19:53 | Reagovat

Další vpád do Sixova soukromí chystám o až o víkendu. Ale možná, že se vzchopím a bude něco už v pátek.

Singel Rowsen - už ani nevím, jak to vzniklo. Prostě mě to napadlo. Původně jsem si myslel, že by to mohlo znamenat něco jako Osamělá růže, znělo mi to libozvučně. Nějaký hlubší smysl jsem na mysli rozhodně neměl. :-)

Logo? Včera jsem byl u logopeda... Nevím, netuším, jak se to vyrábí. Nechtěl bys vytvořit pro tyto účely nějakou koláž? :-)

13 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. října 2008 v 20:01 | Reagovat

ok. můžu něco zkusit

14 heavy_head heavy_head | 9. října 2008 v 20:17 | Reagovat

A já bych zde mohl možná zveřejnit nějaké tvé trojhránky - v rámci propagace. (!)

Na svém blogu máš mimochodem zajímavé návštěvnice... :-)

15 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. října 2008 v 21:55 | Reagovat

Hlavně se nehoň, v klidu, až bude nový Singel, tak bude Singel :)

16 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. října 2008 v 23:17 | Reagovat

na http://www.bepk.webnode.cz/doporucujeme/ dole je možná první verze

17 heavy_head heavy_head | 9. října 2008 v 23:24 | Reagovat

No výborně! Jsem tvým dlužníkem, plukovníku. :-) To je alien? :-)

(Singel - ne Single:-))

Takhle pozdě v noci... :-)))

18 heavy_head heavy_head | 9. října 2008 v 23:42 | Reagovat

Ocitl jsem se v hrdé společnosti Reflexu, 63+1, Osla a dalších význačných stránek.:-)) Jsem polichocen.

19 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 9. října 2008 v 23:50 | Reagovat

díky, je to nějaký červík, já to opravím, neboj

20 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 11. října 2008 v 19:28 | Reagovat

hej hej, vyjde nový Singel? :)

21 heavy_head heavy_head | 11. října 2008 v 20:25 | Reagovat

Něco vyberu. Něco kratšího. To přepisování je úděsné. Vůbec nezávidím spisovatelům. :-)

A co nový trojhránek - bude?

22 plukovník Bepk plukovník Bepk | E-mail | Web | 11. října 2008 v 21:46 | Reagovat

nepíšeš všemi deseti? Já se to naučil a je to docela legrace, od té doby píši rychleji než myslím:) trojhránky jsou děsně složité, poslední týden jsem udělal zase jeden krok k jejich postupné znovutvorbě :) dokoukal jsem červeného trpaslíka a zjistil jsem, že na arnolda džej rimra prostě nemám.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama